Ozon Sistemleri

Neden İçme suyunda Ozon Sistemleri?

Ozon sistemleri, dezenfeksiyon ve virüs kontrolünde olağanüstü etkindir.
• Giardia gibi diğer ajanlara karşı çok verimlidir.
• Güçlü bir oksidasyon aracıdır.
• Depolama etkisi geçici olarak görülür (20-25 dk).
• Hiçbir kalıcı kimyasal su içinde kalmaz – O2 ye parçalanır.
• Gerektiği durumlarda üretilir - kimyasal depolamaya ve depo alanına ihtiyaç yoktur.


Ozon Sistemleri ile Oksidasyonun Amaçları

• Demir ve Manganez gibi metallerin oksidasyonu, nitrifikasyon yoluyla amonyum
oksidasyonu.
• Tat ve koku gidermede ozon sistemleri kullanımı.
• Organik maddelerin ve mikro kirleticilerin oksidasyonu.
• Alg giderme.
• Koagulasyon oluşumunun geliştirilmesi.
• Renk giderme.
• THM azaltımı.


Koku ve tat kontrolünde ozon sistemleri

• Tat ve koku genellikle fenol, hidrojen, sulfid, alg gibi organik bileşenlerin klorinasyonundan kaynaklanır.
• Klor  + fenol = koku + toksik bileşik.
• Organik bileşenlerin ozon ile oksidasyonu:
     • Toksik olmayan bileşik.
     • Koku ve tat yok.
• Yüzey sularındaki renklenmeler doğal organik maddelerden (humik-, fulvik-, tanik
asitler,) kaynak alır.
• Bu maddeler C=C bağları açığa çıkarır.
• Ozon çift karbon bağları ile reaksiyona girer.
• 2 - 4 mg(O3)/L dozundaki ozon, vakaların tümünde etkin renk giderimi sağlar.


Demir ve manganez gideriminde ozon sistemleri

• Ozon, demir ve manganezi çözünmez tuzlara çevirir.
• Klor manganezi oksitleyemez.
• Fe/Mn giderimi yaygın olarak ön ozonlama safhasında gerçekleşir.
• Metal hidroksitler kum filtrasyonuyla yok edilebilir.
• 2 - 5 mg(O3)/L dozundaki ozon, vakaların tümünde etkindir.
(Ön Ozonlama Sürecinde)

Koagülasyonda iyileştirme için ozon sistemleri

• Ozon; ham suya, sedimentasyon basamağından önce uygulanır.
• Ozon; partiküllerin boyutunu 1 mg(O3)/L ‘ e kadar artırır.
• Sonuç: Koagülasyon verimliliğinde artış, daha az  alüminyum tuzu gereksinimi.

Wedeco Ozon Sistemleri - Ozon Sistemleri Mühendisliği
Anadolu Flygt Xylem 
Tel: 0262 677 1 677 
E-Mail: flygt@anadoluflygt.com.tr

Ozon sistemi nedir, ozon sistemi nasıl çalışır, ozon sistemi havuz, havuz ozon sistemi fiyat, ozon dezenfeksiyon sistemleri, ozon havuz sistemleri, ozon sistemleri mühendisliği.