Mikro kirleticilerin giderimi için dünyanın en büyük ozon tesisi.

Xylem, Zürih Werdhölzli‘deki atıksu arıtma tesisine ileri arıtma teknolojisi sağlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Yapılacak olan yenilikler sonrası, ozon teknolojisi yardımı ile mikro kirleticilerin giderimini sağlayan dünyanın en büyük ozon tesisi olacak.
Werdhölzli atıksu arıtma tesisi mevcut durumda 434.000 kişiye hizmet veren İsviçre'nin en büyük atıksu arıtma tesisidir. Xylem’in ozon teknolojisi ile arıtma tesisi, mikro kirleticilerin giderilmesi ile ilgili İsviçre’deki yönetmelikleri karşılayacak hale gelecektir.
Xylem, 51.17 milyon dolarlık yenileme projesini kapsamında arıtma tesisine sekiz adet Wedeco SMO evo ozon sistemi tedarik edecek. Tesis faaliyete geçtiğinde, saniyede 6.500 litrelik debi için saatte 153 kilogram ozon üretebilir hale gelecek ve böylece mikro kirleticileri gideren dünyanın en büyük ozon tesisi olacaktır.
Mikro Kirleticilerin Giderilmesi İçin Zorlu Görev.
Mikro Kirleticilerle ilgili artan kaygılar sonucu birçok ülke, daha etkili arıtma çözümlerine yönelmeye başlamıştır. Mikro kirleticiler bazı gündelik ürünlerden çıkan kirletici maddelerdir ve konvansiyonel atıksu arıtma teknolojileri ile tümüyle giderilmesi mümkün olmayabiliyor.
Xylem müşteri yöneticisi Florian Milz, ”Atık sudan mikro kirleticilerin giderilmesinin daha fazla arıtma tesisinde gerçekleşmesi gereken zorlu bir görev. Konvansiyonel arıtma prosesleri bazı mikro kirleticiler için yetersiz kalabiliyorken, Ozon oksidasyonu bu kirleticilerin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biridir ve kimyasal kalıntı bırakmamaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.
Güvenilir ve Uygun Maliyetli Bir Çözüm
Entsorgung + Recycling Zürih operasyon direktörü Peter Wiederkehr yaptığı açıklama: “5.000 veya daha fazla bir nüfusa hizmet eden atıksu arıtma tesisleri, mikro kirleticileri giderilmesini sağlayan yeni arıtma teknolojileri ile donatılmış olmalıdır" şeklinde açıklama yaptı. Kapsamlı bir araştırma, bu aşama için tercih edilen bir teknoloji olarak ozonu onaylamıştır**. Xylem Wedeco SMOevo sistemleri; güvenilir, çevre dostu ve düşük maliyetli bir çözüm olarak yeni arıtma yönetmeliklerini karşılamamızı sağlayacaktır." şeklinde gerçekleşti.
**www.bafu.ch/publikationen/publikation/01661/index.html?lang=de